Elinstallationer

Installation & felsökning

Vi utför de flesta typer av elinstallationer i befintliga fastigheter. Bl.a. till- & ombyggnader, ny belysning i el. utanför fastigheten, nytt värmesystem, spisinstallationer, tvätt- & diskmaskinsinstallationer etc.

Felsökningar är också något vi ofta får förfrågan om. Det kan då handla om någon slocknad trappbelysning som inte går att få liv i, jordfel i en el-anläggning eller en takfläkt i fastighetsvinden som har slutat snurra. Det kan vara varierande storlek på våra installationer. Presentera ditt el-bekymmer och låt oss ta fram en hållbar lösning.

Vi är anslutna till Installatörsföretagen